YÖS | Yabancı Uyruklı Öğrenci Sınavı hakkında tüm merak ettiklerinize bu sayfadan ulaşabilirsiniz.


YÖS NEDİR?

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Ülkemizde okumak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için Türkiye’deki üniversitelere giriş sınavıdır.

Yös sınavı sadece Türkiye’de bulunan okullar için geçerlidir. Türkiye dışındaki üniversiteler için geçerliliği bulunmamaktadır.

YÖS'e Kİmler Katılabİlİr?

  • Yabancı uyruklu adayların,
  • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alan mavi kartlı ya da mavi kart almamış adayların, (adayın ortaöğrenimini nerede tamamladığının bir önemi yoktur)
  • Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçen ya da bu durumdaki çift uyruklu adayların, (adayın ortaöğrenimini nerede tamamladığının bir önemi yoktur)
  • Yurt dışında ortaöğrenimine (lise) devam eden TC uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin tamamını (01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden adaylar için ortaöğretiminin son üç yılını)
    MEB nezdinde açılmış Türk okullarında tamamlayanlar dahil, KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan adayların,
  • KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki eğitim kurumlarından mezun olan ve GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan adayların,

başvuruları kabul edilir.

Ayrıca sınavlara başvuracak adayların lise veya dengi okullardan mezun olması ya da mezuniyet durumunda olması gerekir. Fakat mezun durumunda olmayan öğrencilerin de sınavlara katılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Başvurular genelde Aralık ile Mayıs aylarında, üniversitelerin web siteleri üzerinden online olarak yapılmaktadır. Başvurular ile ilgili ayrıntılı bilgiler üniversitelerin web sitelerinde açıklanmaktadır. Başvurularda öğrencilerden dijital fotoğraf, kimlik/pasaport, diploma/öğrenci belgesi, transkript vb. belgeler istenmektedir..
Sınavlar, üniversiteden üniversiteye değişmek kaydıyla yoğunlukla Nisan-Haziran aylarında gerçekleştirilir. Sınav sonuçları ise yine üniversiteden üniversiteye değişmek kaydıyla sınavlardan 1-4 hafta sonra açıklanır..
Sınavlarda ortalama olarak 80 - 100 sorulmaktadır, sınav süreleri 90 dk – 120 dk. arasında değişmektedir.
Sınavlarda genellikle taban puan uygulaması bulunmakta olup, birçok üniversitede başvuru için ön koşul olarak belirlenir. Taban puanlar 40-50 puan arasında değişmektedir.
YÖS sınavı, genel dil bilgisine çok az dayanmakla birlikte yabancı uyruklu öğrenciler de başvuru yaptığı için sınav sorularının Türkçe,İngilizce,Arapça,Almanca,Rusça gibi farklı dillerde açıklamaları da bulunmaktadır. Üniversiteler sınavı hangi dillerde yapacağını YÖS başvuru kılavuzunda belirtmektedir.
YÖS Soruları ve YÖS Konuları üniversiteden üniversiteye değişiklikler göstermektedir. Ancak konular tahmin ve kategorize edilebilir. Sizlere YÖS Soruları’na göz atabilmeniz için, farklı üniversitelerin yapmış olduğu sınavları ve sorularını bir araya getirdik. Soruları görmek için tıklayın.
Sınavlar, üniversitelerin bulundukları şehirlerde ve yurt içi ile yurt dışındaki birçok merkezde yapılır.

Son güncelleme: 9.04.2021

Kendi resmi web siteleri aracılığıyla 2021 yılında kendi bünyesinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) gerçekleştireceğini duyuran üniversiteler aşağıda yer almaktadır. Üniversitelerden yeni açıklamalar geldikçe sayfamız güncellenecektir.

Ankara Üniversitesi (Ankara)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman)
Sınav tarihi: 9 Haziran 2021
Sınav başvuru tarihleri: 21 Mayıs 2021 –
Başvuru web adresi: https://international.adiyaman.edu.tr/tr/duyurular/2021/03/19/yeni-donem-yos
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Anadolu Üniversitesi (Eskisehir)
Sınav tarihi: 29 Mayıs 2021
Sınav başvuru tarihleri: 1 Nisan 2021 – 18 Mayıs 2021
Başvuru web adresi: https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/orgun-bilgi-ve-belgeler/yabanci-uyruklu-ogrenci-basvurusu
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)

1. YÖS Sınav tarihi : 29 Mayıs 2021 Saat 13:00
Başvuru Tarihleri : 5 Nisan 2021 – 21 Mayıs 2021
Sonuç açıklanma tarihi: 4 Haziran 2021

2. YÖS Sınav tarihi : 11 Temmuz 2021 Saat 13:00
Başvuru Tarihleri : 7 Haziran 2021 – 2 Temmuz 2021
Sonuç açıklanma tarihi: 16 Temmuz 2021

3. YÖS Sınav tarihi : 4 Eylül 2021 Saat 13:00
Başvuru Tarihleri : 25 Ağustos 2021 – 2 Eylül 2021
Sonuç açıklanma tarihi: 10 Eylül 2021
Başvuru web adresi: https://internationalstudent.alanya.edu.tr/
Sonuç web adresi:

Başkent Üniversitesi (Ankara)

1. YÖS Sınav tarihi : 9 Mart 2021 Salı
Başvuru Tarihleri :
Sonuç açıklanma tarihi:

2. YÖS Sınav tarihi : 6 Nisan 2021 Salı
Başvuru Tarihleri :
Sonuç açıklanma tarihi:

3. YÖS Sınav tarihi : 4 Mayıs 2021 Cumartesi
Başvuru Tarihleri :
Sonuç açıklanma tarihi:

4. YÖS Sınav tarihi : 18 Mayıs 2021 Salı
Başvuru Tarihleri :
Sonuç açıklanma tarihi:

5. YÖS Sınav tarihi : 01 Haziran 2021 Salı
Başvuru Tarihleri :
Sonuç açıklanma tarihi:
Başvuru web adresi: https://uik.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?birim=161&menu_id=54
Sonuç web adresi:

Biruni Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Celal Bayar Üniversitesi (Manisa)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas)
Sınav tarihi: 5 Haziran 2021 Saat 10.00
Sınav başvuru tarihleri: 22 Mart 2021 – 21 Mayıs 2021
Başvuru web adresi: http://iso.cumhuriyet.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Çukurova  Üniversitesi (Adana)
Sınav tarihi: 31 Temmuz 2021 Saat 9:30
Sınav başvuru tarihleri: 15 Şubat 2021 – 31 Mayıs 2021
Başvuru web adresi: http://iso.cu.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Dokuz Eylül  Üniversitesi (İzmir)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya)
1. Sınav tarihi: 10 Nisan 2021 Saat 11:00
Sınav başvuru tarihleri: 8 Mart 2021 – 02 Nisan 2021
Sınav Sonuçlarının İlanı: 22 Nisan 2021
2. Sınav tarihi: (Soru Kitapçıklı/Çevrimiçi):19 Haziran 2021  Saat 11:00
Sınav başvuru tarihleri: 26 Nisan 2021 – 30 Mayıs 2021
Sınav Sonuçlarının İlanı: 2 Temmuz 2021
3. Sınav tarihi: (Çevrimiçi): 28 Ağustos 2021 Saat 11:00
Sınav başvuru tarihleri: 05 Temmuz 2021 – 15 Ağustos 2021
Sınav Sonuçlarının İlanı: 3 Eylül 2021
Başvuru web adresi:https://iso.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/11892/dpuyos-20211
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Düzce Üniversitesi (Düzce)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
Sınav tarihi: 19 Haziran 2021 Saat 14:30
Sınav başvuru tarihleri: 1 Şubat 2021 – 6 Haziran 2021
Başvuru web adresi: https://eruyos.erciyes.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum)
Sınav tarihi: 30 Mayıs 2021 Saat 10.00
Sınav başvuru tarihleri: 1 Mart 2021 – 7 Mayıs 2021
Başvuru web adresi: https://yos.erzurum.edu.tr/#/bilgi/takvim
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Ege Üniversitesi (İzmir)
Sınav tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi Saat 13:00
Sınav başvuru tarihleri: 8 Mart 2021 – 31 Mayıs 2021
Başvuru web adresi: https://yos.ege.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Fırat Üniversitesi (Elazığ)
Sınav tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar Saat 14.00
Sınav başvuru tarihleri: 22 Mart 2021 – 16 Mayıs 2021
Başvuru web adresi: http://yos.firat.edu.tr/tr/node/331
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep)
Sınav tarihi: 3 Temmuz 2021 Saat 14:00
Sınav başvuru tarihleri:  1 Şubat 2021 – 4 Haziran 2021
Başvuru web adresi: http://yos.gantep.edu.tr/page.php?url=sinav-takvimi-2
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Galatasaray Üniversitesi (İstanbul)
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi

Giresun Üniversitesi (Giresun)
Sınav tarihi: 30 Haziran 2021 Saat 13:00
Sınav başvuru tarihleri: 1 Mayıs 2021   – 18 Haziran 2021
Başvuru web adresi: https://fso.giresun.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)
1. Sınav tarihi : 27 Mart 2021
Başvuru Tarihleri : 29 Ocak 2021 – 14 Mart 2021
Sonuç açıklanma tarihi: 9 Nisan 2021
2. Sınav tarihi : 19 Haziran 2021 Cumartesi Saat 14:00
Başvuru Tarihleri : 19 Nisan 2021 – 6 Haziran 2021
Sonuç açıklanma tarihi: 2 Temmuz 2021
Başvuru web adresi: http://uok.harran.edu.tr/tr/harran-yos/
Sonuç web adresi:

İstanbul Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi Saat 15.00
Sınav başvuru tarihleri: 1 Mart 2021 – 10 Haziran 2021
Başvuru web adresi: https://yos.istanbul.edu.tr/tr/_
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi: 3 Temmuz 2021 Cumartesi Saat 15:00
Sınav başvuru tarihleri: 1 Mart 2021- 4 Haziran 2021
Başvuru web adresi: https://yos.istanbulc.edu.tr/tr/content/sinav/sinav-icerigi
Sonuç açıklanma tarihi: 16 Temmuz 2021
Sonuç web adresi:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç web adresi:

İnönü Üniversitesi (Malatya)
Sınav tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi Saat 12:00
Sınav başvuru tarihleri: 22 Mart 2021 – 23 Mayıs 2021
Başvuru web adresi: https://www.inonu.edu.tr/iso/duyuru/1893/inu-yos-2021
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)
Sınav tarihi: 3 Temmuz Cumartesi 2021 Saat 14:00
Sınav başvuru tarihleri: 1 Şubat 2021 – 11 Haziran 2021
Başvuru web adresi:  https://yos.ktu.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir)
1. YÖS Sınav tarihi : 6 Mart 2021 Cumartesi
Başvuru Tarihleri : 1 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021
Sonuç açıklanma tarihi:

2. YÖS Sınav tarihi : 10 Nisan 2021 Çarşamba
Başvuru Tarihleri : 15 Mart 2021 – 3 Nisan 2021
Sonuç açıklanma tarihi:

3. YÖS Sınav tarihi : 5 Haziran 2021 Cumartesi
Başvuru Tarihleri : 3 Mayıs 2021- 29 Mayıs 2021
Sonuç açıklanma tarihi:

4. YÖS Sınav tarihi : 3 Temmuz 2021 Cumartesi
Başvuru Tarihleri : 7 Haziran 2021 -26 Haziran 2021
Sonuç açıklanma tarihi:

5. YÖS Sınav tarihi : 7 Ağustos 2021 Cumartesi
Başvuru Tarihleri : 5 Temmuz 2021 -24 Temmuz 2021
Sonuç açıklanma tarihi:
Başvuru web adresi: https://kapadokya.edu.tr/akademik/yos-basvurusu
Sonuç web adresi:

Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu)
Sınav tarihi: 29 Mayıs 2021 –
Sınav başvuru tarihleri: 2 Nisan 2021 – 3 Mayıs 2021
Başvuru web adresi: https://iso.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/duyurular/3404-sinav-kuyos-2021-basvurulari-hakkinda
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Karabük Üniversitesi (Karabük)
Sınav tarihi: 27 Mayıs 2021
Sınav başvuru tarihleri: 1 Mayıs 2021 -21 Mayıs 2021
Başvuru web adresi: https://www.karabuk.edu.tr/uluslararasi-ogrenciler/2021-yili-karabuk-universitesi-uluslararasi-ogrenci-alim-sinavi-yos-tarihleri-hk-2021-karabuk-university-international-student-receipt-exam-yos-dates-hk-2/
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi (Karamanoğlu)
Sınav tarihi: 5 Temmuz 2021 Saat 10.00
Sınav başvuru tarihleri: 15 Mart 2021 – 1 Temmuz 2021
Başvuru web adresi: http://www.kmu.edu.tr/yos/duyuru/18241/20212022-akademik-yili-uluslararasi-ogrenci-programi-basvuru-ilani-/-20212022-academic-year-international-student-programme-applications/tr
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Kafkasya Üniversiteler Birliği (KUNİB)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Marmara Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi: 3 Temmuz 2021 Saat 10:00
Sınav başvuru tarihleri: 12 Nisan 2021 – 28 Mayıs 2021
Başvuru web adresi: https://muyos.marmara.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin)
1. Sınav tarihi: 25 Mart 2021 Saat 11:00
Sınav başvuru tarihleri: 15 Şubat 2021 – 15 Mart 2021
Sonuç açıklanma tarihi: 2 Nisan 2021
2. Sınav tarihi: 27 Mayıs 2021 Saat 11:00
Sınav başvuru tarihleri: 5 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021
Sonuç açıklanma tarihi: 4 Haziran 2021
3. Sınav tarihi: 8 Temmuz 2021 Saat 11:00
Sınav başvuru tarihleri: 7 Haziran 2021 – 28 Haziran 2021
Sonuç açıklanma tarihi: 16 Temmuz 2021
Başvuru web adresi: https://www.artuklu.edu.tr/uluslararasi-ogrenci/mau-yos-2021-sinav-takvimi
Sonuç web adresi:

Mersin Üniversitesi (Mersin)
Sınav tarihi : 18 Haziran 2021 Cumartesi
Başvuru Tarihleri : 10 Mayıs 2021 – 21 Mayıs 2021
Başvuru web adresi: http://uluslararasi.mersin.edu.tr
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla)
Sınav tarihi: 18 Mayıs 2021 Saat 11:00
Sınav başvuru tarihleri: 7 Nisan 2021 – 21 Nisan 2021
Başvuru web adresi: https://intstudent.mu.edu.tr/tr/duyuru/2021-uluslararasi-ogrenci-sinavi-49399
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Munzur Üniversitesi (Tunceli)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay)
Sınav tarihi: 22 Haziran 2021 Saat 10:30
Sınav başvuru tarihleri: 1 Mart 2021 – 7 Mayıs 2021
Başvuru web adresi: http://www.mku.edu.tr
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
Sınav tarihi: 7 Temmuz 2021 Saat 15:00
Sınav başvuru tarihleri: 15 Nisan 2021 – 28 Mayıs 2021
Başvuru web adresi: https://www.pau.edu.tr/yurtdisi/tr/sayfa/akademik-takvim-16
Sonuç açıklanma tarihi:
Başvuru web adresi:

Sakarya Üniversitesi (Sakarya)
Sınav tarihi: 12 Haziran 2021 Saat 15:00
Sınav başvuru tarihleri: Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2021
Başvuru web adresi: http://yos.sakarya.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi: 21 Haziran 2021
Sonuç web adresi:

Selçuk Üniversitesi (Konya)
Sınav tarihi: 3 Temmuz 2021 Saat 10:00
Sınav başvuru tarihleri: 5 Nisan 2021 – 7 Mayıs 2021
Başvuru web adresi: https://www.selcuk.edu.tr/Hakkinda/suyos
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat)
1.Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
Sınav tarihi: 22 Mayıs 2021 Saat 13:00
Sınav başvuru tarihleri:25 Ocak 2021 – 16 Nisan 2021
Başvuru web adresi: https://yos.omu.edu.tr/tr
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Uludağ  Üniversitesi (Bursa)
Sınav tarihi: 12 Haziran 2021 Saat 10:00
Sınav başvuru tarihleri: 15 Şubat 2021 – 18 Mayıs 2021
Başvuru web adresi: https:/yos.uludag.edu.tr
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü 
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Uşak  Üniversitesi (Uşak)
Sınav tarihi: 20 Haziran 2021 Saat 14:00
Sınav başvuru tarihleri: –
Başvuru web adresi: https://yos.usak.edu.tr/duyuru/4967
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

NOT: Üniversitelerle düzenli olarak yaptığımız görüşmeler sonucunda edindiğimiz bilgilere göre, yukarıda yer alan üniversiteler dışında da kendi bünyelerinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı gerçekleştirmeyi planlayan ve bunun üzerine çalışmalar yürüten üniversiteler bulunmaktadır. Bu üniversiteler, henüz bu çalışmalarını ve kararlarını resmi olarak duyurmadıklarından, kendileri herhangi bir açıklama yapmadığı sürece kurumumuz kamuoyunu yanlış yönlendirmemek adına bu üniversitelerin isimlerini açıklamamaktadır.

Üniversiteler tarafından resmi açıklamalar yapıldığı takdirde bu bilgiler her zaman olduğu gibi yine ilk olarak web sitemizden duyurulacaktır.

.